Hvad er Hydrocephalus Foreningen?

Hydrocephalus Foreningen er en landsdækkende organisation, der arbejder på at afhjælpe de udfordringer hydrocephalus giver samt forbedre livet for mennesker og familier, der lever med denne sygdom.

Hydrocephalus Foreningen blev grundlagt den 29. maj 2011 på baggrund af et netværk af patienter og forældre til børn med hydrocephalus, som har eksisteret siden årtusindskiftet.

Med et forholdsvis stort netværk af patienter og deres pårørende samt sundhedspersonale støtter vi hinanden.

Foreningen er for personer med hydrocephalus og deres pårørende og vil arbejde for at skabe netværk gennem møder og fora, indsamle samt formidle information om hydrocephalus.

Bestyrelsen mødes ca. 4 gange om året. Alle medlemmer er velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Vores mission er at eliminere de udfordringer, hydrocephalus giver patienter og pårørende.

Vi sigter efter et tæt samarbejde med sundhedspersonale på landets neurokirurgiske afdelinger for at fremme kendskabet til sygdommen, og derved stimulere forskningen herom.

FACEBOOK

BLIV MEDLEM Du får adgang til et helt unikt netværk af mennesker, som på den ene eller anden måde har stået i en lignende situation som dig. Netværket er stærkt, engageret og hjælpende. Du får også adgang til særlige aktiviteter.