Hvad er normalttrykshydrocephalus

Normalttrykshydrocephalus (forkortes NPH) rammer hvert år over 300 danskere. Størstedelen af dem er mellem 50-70 år.

Det betyder, at hjernens hulrum (ventrikler) er udvidede på trods af, at trykket i hjernen er normalt.

Symptomerne er (udover de nævnte symptomer i hydrocephalusafsnittet):

  • Gangforstyrrelser
  • Kognitive vanskeligheder
  • Vandladningsforstyrrelser

Det er den samme triade af symptomer, som også demente rammes af.

Hvis man får normaltrykshydrocephalus vurderer neurokirurgen, om man vil have gavn af at få lagt en shunt ind, der kan hjælpe med at drænere væsken væk fra hjernen.

Man skal desværre forvente, at der kan gå helt op til et år, før man mærker behandlingens effekt.

Man ved ikke, hvorfor normaltrykshydrocephalus opstår.

De faglige udtryk

Interkranielt tryk er det tryk, der måles inde i hovedet.

BLIV MEDLEM Du får adgang til et helt unikt netværk af mennesker, som på den ene eller anden måde har stået i en lignende situation som dig. Netværket er stærkt, engageret og hjælpende. Du får også adgang til særlige aktiviteter.

FACEBOOK